An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Cuireann an Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) cúrsaí páirtaimseartha breisoideachais ar fáil dóibh siúd atá 18 mbliana d’aois nó níos sine. Tugann BTEI an deis do dhaoine aonair an fhoghlaim a chomhcheangal le freagrachtaí teaghlaigh, oibre agus eile.

Is féidir le duine ar bith a d’fhág oideachas lánaimseartha páirt a ghlacadh i gcúrsa, ach tabharfar tosaíocht dóibh siúd a bhfuil níos lú ná oideachas dara leibhéal uachtair acu. Cuireann BTEI raon cúrsaí oideachais agus oiliúna ar fáil ag Leibhéil 3, 4, 5 agus 6 NFQ.

I measc na gcúrsaí tá:

 • TF
 • Cúram Leanaí Leibhéal 5 & 6
 • Cúram Sláinte Leibhéal 5
 • Riarachán Gnó Leibhéal 5
 • Scéimh Leibhéal 5
 • Garraíodóireacht, Obair Adhmaid, Cócaireacht, Cumarsáid, Obair Foirne

Cúrsaí

Cúrsaí

F = Fulltime
P = Parttime
O = Online
E = Evening
Ref Course Location Starts Category Type

Entry Requirements

Education

Aptitude

Previous Experiences

Location

Date and Duration

Contact

Facilities

  Timetable

  Course Content

  Title Award Awarding Body

  Learning Outcomes

  Further Details

  Táillí

  Tá gach Cúrsa SAOR IN AISCE.

  Déan Teagmháil Linn

  T: Muineachán 047-71914
  T: Cabhán 049-4361881

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat