Seirbhísí Oiliúna

Seirbhísí Oiliúna

Is mian le Seirbhísí Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin fáilte chroíúil a chur romhat agus tú ag tosú ar do chlár oiliúna. Tá raon leathan clár Breisoideachais agus Oiliúna ar fáil ar fud ár n-ionad oiliúna éagsúla d’fhoghlaimeoirí atá ag dul isteach sa mhargadh fostaíochta, ar mian leo athsciliú nó scileanna a nuashonrú, a mbealach gairme a athrú nó a d’fhág an scoil gan aon cháilíochtaí nó cáilíochtaí neamhiomlána.

Cuirimid raon Cúrsaí Oiliúna ar fáil i gcomhar le fostóirí áitiúla agus soláthraímid sraith clár scilbhisithe/athscilithe d’fhostaithe. Leanaimid orainn ag méadú agus ag forbairt printíseachtaí náisiúnta agus ag óstáil printíseacht Leictreach chéim 2, printíseacht Commis Chef, printíseacht Teicneoir Cuntasaíochta agus le déanaí an phrintíseacht náisiúnta OEM Déantúsaíochta Trealamh Bunaidh. Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin cáilíochtaí tionscail creidiúnaithe ar fáil freisin mar thiomáint bus, táthú agus go leor eile.

Tá cláir oscailte d’fhoghlaimeoirí de gach aois agus cumas, iad siúd atá laistigh den fhostaíocht, iad siúd atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh nó iad siúd a bhfuil a dTeastas Sóisearach/Ardteistiméireacht déanta acu. Baineann Liúntas Oiliúna/Taistil lenár gcláir oiliúna agus cuirfear foghlaimeoirí ar an eolas faoi incháilitheacht ag tús an chláir.

Cuimsíonn ár gcláir go léir gné shuntasach de shocrúchán oibre, ag tabhairt le chéile foghlaim i suíomh oideachais agus i suíomh obairbhunaithe le fostóir. Soláthraíonn sé seo na scileanna is gá d’fhoghlaimeoirí chun dul ar aghaidh chuig roghanna breisoiliúna agus/nó fostaíocht a lorg. Maidir leis na foghlaimeoirí sin atá ag iarraidh dul ar aghaidh chuig breis staidéir, aithnítear ár gcláir go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus soláthraíonn siad deiseanna i dtreo cláir bhreisoideachais agus ardoideachais.

Tá fíoráthas ar Sheirbhísí Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin a bheith mar chuid de d’aistear agus guímid gach rath ar na foghlaimeoirí go léir ina gcuid staidéir.

Printíseachtaí

Oiliúint le haghaidh Scileanna faoi leith

Cúrsaí Oiliúna

Oiliúint d’Fhostóirí & Fostaithe

Printíseachtaí

Oiliúint le haghaidh Scileanna faoi leith

Cúrsaí Oiliúna

Oiliúint d’Fhostóirí & Fostaithe

Printíseachtaí

Oiliúint le haghaidh Scileanna faoi leith

Cúrsaí Oiliúna

Oiliúint d’Fhostóirí & Fostaithe

Faigh amach seirbhísí oiliúna CMETB

Faigh amach seirbhísí oiliúna CMETB

Cén fáth Roghnaigh Cúrsa Oiliúna?

Cén fáth Roghnaigh Cúrsa Oiliúna?