Soláthar

Soláthar

Is éard is Soláthar Poiblí ná earraí, seirbhísí agus saothair a cheannach ag ranna rialtais agus comhlachtaí reachtúla eile lena n-áirítear BOOanna de réir na rialacha agus rialachán soláthair.

Is éard is aidhm leis ná:

 • An luach is fearr ar airgead a fháil chun na hearraí, na seirbhísí agus na hoibreacha atá ag teastáil a sholáthar.
 • Comhlíonadh le rialacha agus rialacháin soláthair phoiblí agus nósanna imeachta ceannaigh inmheánacha.

Creataí Tairisceana agus Soláthair Láraithe

Is é beartas an Rialtais ná gur cheart do chomhlachtaí poiblí, nuair is féidir, úsáid a bhaint as creataí agus conarthaí soláthair lárnacha atá curtha i bhfeidhm ag an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP).Tá na creataí agus na conarthaí soláthair lárnacha seo saincheaptha chun na tairbhí don tseirbhís phoiblí a bharrfheabhsú tríd a cumhacht cheannaigh a chomhiomlánú go straitéiseach.

I gcás nach bhfuil aon Chreat curtha i mbun ag an OGP, is féidir le BOO an Chabháin agus Mhuineacháin comórtas tairisceana dá chuid féin a sheoladh le haghaidh earraí/seirbhísí, é sin nó is féidir leis glacadh le tairiscintí comhoibritheacha eile a atá i bhfeidhm.

Soláthraithe

Rannpháirtíocht ar chreataí Náisiúnta: Fógraítear gach creat náisiúnta OGP (an Oifig um Sholáthar Rialtais) ar e-tenders (www.etenders.gov.ie) agus mar sin, ní mór duit, mar sholáthraí, clárú ar an suíomh gréasáin a e-tenders (saor in aisce!), agus gheobhaidh tú fógraí go huathoibríoch i r-phost faoi dheiseanna tairisceana ábhartha.

Rannpháirtíocht i gComórtais Tairisceana BOO an Chabháin agus Mhuineacháin: Fógraítear gach conradh / creat atá os cionn €25,000 le haghaidh earraí agus seirbhísí agus atá os cionn €50,000 le haghaidh oibreacha ar eTenders agus fógraítear nasc leis an bhfógra seo ar ár suíomh gréasáin féin. Caithfidh tú clárú mar sholáthraí ar eTenders, dá bharr sin!

Déan Teagmháil Linn

Maidir le Conarthaí BOO ar thairseach níos lú, cuir isteach do chuid sonraí chuig tenders@cmetb.ie, agus an méid seo a leanas leagtha amach agat:

Réimse Suime
Ainm an Chuideachta
Seoladh Iomlán
Uimhir CBL nó Uimh. Cuideachta
Ainm Teagmhálaí
Ríomhsheoladh
Uimh. Theagmhála

Comórtais Tairisceana Reatha

Comórtais Tairisceana Reatha

 • Published On: November 30, 2022

  RFT 229049

  RFT 229049 – 2022- 432 – The Provision of School Meal Services to Coláiste Oiriall, Monaghan.

  Closing Date: 21st December 2022 at 12 noon

  View
 • Published On: November 15, 2022

  RFT 227330

  2022-437-227330 – Tanagh Outdoor Education & Training Centre – Electrical Upgrade

  Closing Date: 24th November 2022@2.00pm

  View
 • Published On: November 10, 2022

  RFT 227716

  RFT 227716 – 2022- 411 – The Supply of Fork Trucks and Power Pallet Trucks to Cavan and Monaghan Education and Training Board.

  Closing Date: 01st December 2022 at 12 noon

  View

Conarthaí poiblí bronnta

Chun athbhreithniú a dhéanamh ar chonarthaí poiblí a bronnadh, tabhair cuairt ar an Oifig Láithreán Gréasáin Soláthair Phoiblí..

Beartais agus Nósanna Imeachta CMETB um an Soláthar

Naisc Úsáideacha