Soláthar

Soláthar

Is éard is Soláthar Poiblí ná earraí, seirbhísí agus saothair a cheannach ag ranna rialtais agus comhlachtaí reachtúla eile lena n-áirítear BOOanna de réir na rialacha agus rialachán soláthair.

Is éard is aidhm leis ná:

 • An luach is fearr ar airgead a fháil chun na hearraí, na seirbhísí agus na hoibreacha atá ag teastáil a sholáthar.
 • Comhlíonadh le rialacha agus rialacháin soláthair phoiblí agus nósanna imeachta ceannaigh inmheánacha.

Creataí Tairisceana agus Soláthair Láraithe

Is é beartas an Rialtais ná gur cheart do chomhlachtaí poiblí, nuair is féidir, úsáid a bhaint as creataí agus conarthaí soláthair lárnacha atá curtha i bhfeidhm ag an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP).Tá na creataí agus na conarthaí soláthair lárnacha seo saincheaptha chun na tairbhí don tseirbhís phoiblí a bharrfheabhsú tríd a cumhacht cheannaigh a chomhiomlánú go straitéiseach.

I gcás nach bhfuil aon Chreat curtha i mbun ag an OGP, is féidir le BOO an Chabháin agus Mhuineacháin comórtas tairisceana dá chuid féin a sheoladh le haghaidh earraí/seirbhísí, é sin nó is féidir leis glacadh le tairiscintí comhoibritheacha eile a atá i bhfeidhm.

Woman Chatting

Soláthraithe

Rannpháirtíocht ar chreataí Náisiúnta: Fógraítear gach creat náisiúnta OGP (an Oifig um Sholáthar Rialtais) ar e-tenders (www.etenders.gov.ie) agus mar sin, ní mór duit, mar sholáthraí, clárú ar an suíomh gréasáin a e-tenders (saor in aisce!), agus gheobhaidh tú fógraí go huathoibríoch i r-phost faoi dheiseanna tairisceana ábhartha.

Participation on Cavan and Monaghan Education and Training Board Tender Competitions: All contracts / frameworks that are over €50,000 for goods, services and works are advertised on eTenders and a link to this notice is advertised on our own website. Caithfidh tú clárú mar sholáthraí ar eTenders, dá bharr sin!

Déan Teagmháil Linn

For Smaller threshold Education and Training Board Contracts, please email your details as follows to tenders@cmetb.ie ,setting out the following:

Réimse Suime
Ainm an Chuideachta
Seoladh Iomlán
Uimhir CBL nó Uimh. Cuideachta
Ainm Teagmhálaí
Ríomhsheoladh
Uimh. Theagmhála

Comórtais Tairisceana Reatha

Comórtais Tairisceana Reatha

 • Published On: June 11, 2024

  CFT 3746607

  CFT 3746607 – The Supply and Delivery of Dry Goods to Cavan and Monaghan Education and Training Board
  Closing Date: 08th July 2024 at 12 noon
 • Published On: June 4, 2024

  CFT 3703313

  2024-560-CFT 3703313 – St Mogues College Co. Cavan Emergency Works 2024 General and Emergency Lighting Installation

  Closing Date: 21st June 2024@12:00pm

 • Published On: June 4, 2024

  CFT 3707074

  CFT 3707074 2024-1793 – The Provision of Health and Safety Training Courses for Cavan and Monaghan Education and Training Board Students and Learners.

  Closing Date : 24th June 2024 at 12 noon.

Conarthaí poiblí bronnta

Chun athbhreithniú a dhéanamh ar chonarthaí poiblí a bronnadh, tabhair cuairt ar an Oifig Láithreán Gréasáin Soláthair Phoiblí..

Beartais agus Nósanna Imeachta CMETB um an Soláthar