Soláthar

Soláthar

Is éard is Soláthar Poiblí ná earraí, seirbhísí agus saothair a cheannach ag ranna rialtais agus comhlachtaí reachtúla eile lena n-áirítear BOOanna de réir na rialacha agus rialachán soláthair.

Is éard is aidhm leis ná:

 • An luach is fearr ar airgead a fháil chun na hearraí, na seirbhísí agus na hoibreacha atá ag teastáil a sholáthar.
 • Comhlíonadh le rialacha agus rialacháin soláthair phoiblí agus nósanna imeachta ceannaigh inmheánacha.

Creataí Tairisceana agus Soláthair Láraithe

Is é beartas an Rialtais ná gur cheart do chomhlachtaí poiblí, nuair is féidir, úsáid a bhaint as creataí agus conarthaí soláthair lárnacha atá curtha i bhfeidhm ag an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP).Tá na creataí agus na conarthaí soláthair lárnacha seo saincheaptha chun na tairbhí don tseirbhís phoiblí a bharrfheabhsú tríd a cumhacht cheannaigh a chomhiomlánú go straitéiseach.

I gcás nach bhfuil aon Chreat curtha i mbun ag an OGP, is féidir le BOO an Chabháin agus Mhuineacháin comórtas tairisceana dá chuid féin a sheoladh le haghaidh earraí/seirbhísí, é sin nó is féidir leis glacadh le tairiscintí comhoibritheacha eile a atá i bhfeidhm.

Woman Chatting

Soláthraithe

Rannpháirtíocht ar chreataí Náisiúnta: Fógraítear gach creat náisiúnta OGP (an Oifig um Sholáthar Rialtais) ar e-tenders (www.etenders.gov.ie) agus mar sin, ní mór duit, mar sholáthraí, clárú ar an suíomh gréasáin a e-tenders (saor in aisce!), agus gheobhaidh tú fógraí go huathoibríoch i r-phost faoi dheiseanna tairisceana ábhartha.

Rannpháirtíocht i gComórtais Tairisceana BOO an Chabháin agus Mhuineacháin: Fógraítear gach conradh / creat atá os cionn €25,000 le haghaidh earraí agus seirbhísí agus atá os cionn €50,000 le haghaidh oibreacha ar eTenders agus fógraítear nasc leis an bhfógra seo ar ár suíomh gréasáin féin. Caithfidh tú clárú mar sholáthraí ar eTenders, dá bharr sin!

Déan Teagmháil Linn

For Smaller threshold Education and Training Board Contracts, please email your details as follows to tenders@cmetb.ie ,setting out the following:

Réimse Suime
Ainm an Chuideachta
Seoladh Iomlán
Uimhir CBL nó Uimh. Cuideachta
Ainm Teagmhálaí
Ríomhsheoladh
Uimh. Theagmhála

Comórtais Tairisceana Reatha

Comórtais Tairisceana Reatha

 • Published On: November 21, 2023

  CFT 2732684

  2023-509-CFT 2732684 Supply and Rental of a prefabricated temporary general classroom for a period of 3 years at Virginia College Lake Road Virginia Co. Cabhán

  Closing Date: 12th December 2023@17:00pm

  View
 • Published On: November 17, 2023

  CFT 2716951

  2023-508-CFT 2716951 Mechanical Upgrade Boiler Replacement Ballybay College Co.Monaghan

  Closing Date: 14th December 2023@17:00pm

  View
 • Published On: November 15, 2023

  CFT 2700944

  2023-507-CFT 2700944 Redevelopment of existing of GAA Playing Field 130m x 80m including 1.2 metre wide walking track and all associated works at Breifne College, Cootehill Rd, Cavan

  Closing Date: 05th December 2023@17:00pm

  View

Conarthaí poiblí bronnta

Chun athbhreithniú a dhéanamh ar chonarthaí poiblí a bronnadh, tabhair cuairt ar an Oifig Láithreán Gréasáin Soláthair Phoiblí..

Beartais agus Nósanna Imeachta CMETB um an Soláthar

Naisc Úsáideacha