Soláthar

Soláthar

Is éard is Soláthar Poiblí ná earraí, seirbhísí agus saothair a cheannach ag ranna rialtais agus comhlachtaí reachtúla eile lena n-áirítear BOOanna de réir na rialacha agus rialachán soláthair.

Is éard is aidhm leis ná:

 • An luach is fearr ar airgead a fháil chun na hearraí, na seirbhísí agus na hoibreacha atá ag teastáil a sholáthar.
 • Comhlíonadh le rialacha agus rialacháin soláthair phoiblí agus nósanna imeachta ceannaigh inmheánacha.

Creataí Tairisceana agus Soláthair Láraithe

Is é beartas an Rialtais ná gur cheart do chomhlachtaí poiblí, nuair is féidir, úsáid a bhaint as creataí agus conarthaí soláthair lárnacha atá curtha i bhfeidhm ag an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP).Tá na creataí agus na conarthaí soláthair lárnacha seo saincheaptha chun na tairbhí don tseirbhís phoiblí a bharrfheabhsú tríd a cumhacht cheannaigh a chomhiomlánú go straitéiseach.

I gcás nach bhfuil aon Chreat curtha i mbun ag an OGP, is féidir le BOO an Chabháin agus Mhuineacháin comórtas tairisceana dá chuid féin a sheoladh le haghaidh earraí/seirbhísí, é sin nó is féidir leis glacadh le tairiscintí comhoibritheacha eile a atá i bhfeidhm.

Woman Chatting

Soláthraithe

Rannpháirtíocht ar chreataí Náisiúnta: Fógraítear gach creat náisiúnta OGP (an Oifig um Sholáthar Rialtais) ar e-tenders (www.etenders.gov.ie) agus mar sin, ní mór duit, mar sholáthraí, clárú ar an suíomh gréasáin a e-tenders (saor in aisce!), agus gheobhaidh tú fógraí go huathoibríoch i r-phost faoi dheiseanna tairisceana ábhartha.

Rannpháirtíocht i gComórtais Tairisceana BOO an Chabháin agus Mhuineacháin: Fógraítear gach conradh / creat atá os cionn €25,000 le haghaidh earraí agus seirbhísí agus atá os cionn €50,000 le haghaidh oibreacha ar eTenders agus fógraítear nasc leis an bhfógra seo ar ár suíomh gréasáin féin. Caithfidh tú clárú mar sholáthraí ar eTenders, dá bharr sin!

Déan Teagmháil Linn

For Smaller threshold Education and Training Board Contracts, please email your details as follows to tenders@cmetb.ie ,setting out the following:

Réimse Suime
Ainm an Chuideachta
Seoladh Iomlán
Uimhir CBL nó Uimh. Cuideachta
Ainm Teagmhálaí
Ríomhsheoladh
Uimh. Theagmhála

Comórtais Tairisceana Reatha

Comórtais Tairisceana Reatha

 • Published On: August 1, 2023

  RFT 2126232

  RFT 2126232 – 2023 – 963 – The provision of Erasmus Project Hosting Organisations for Cavan and Monaghan Education and Training Board
  Closing Date : 14th August 2023 at 12 noon
  View
 • Published On: August 1, 2023

  RFT 2103556

  RFT 2103556 The provision of Concession Catering Services to Cavan and Monaghan Education and Training FET Campus
  Closing Date : 21st August 2023@12 noon
  View
 • Published On: July 3, 2023

  CFT 1994163

  2023-484-CFT 1994163 Construction of a new single storey eight classroom primary school with a connected General Purpose Hall for Gaelscoil Lorgan at Shercock Road, Killycard, Castleblayney Co Monaghan

  Closing Date: 04th August 2023@16:00pm

  View

Conarthaí poiblí bronnta

Chun athbhreithniú a dhéanamh ar chonarthaí poiblí a bronnadh, tabhair cuairt ar an Oifig Láithreán Gréasáin Soláthair Phoiblí..

Beartais agus Nósanna Imeachta CMETB um an Soláthar

Naisc Úsáideacha