Cúrsaí Oiliúna

Cúrsaí Oiliúna

Tugann cúrsaí oiliúna an deis do rannpháirtithe scileanna úrnua a fhorbairt mar aon le heolas ag an láthair oibre, rud a chiallaíonn go bhfuil siad níos oilte, níos infhostaithe, agus cuirtear feabhas ar na roghanna slí beatha atá acu. Lena chois sin, tugann sé rochtain d’fhostóirí ar phíblíne tallainn.

Cúrsaí Oiliúna

 • Dámhachtain ag Leibhéal 4-6 CNC, nó a coibhéis
 • Maireann siad idir 6-20 mí
 • Foghlaim ag an obair atá i gceist le 30% ar a laghad den chúrsa

Cé atá i dteideal cúrsa a dhéeanamhCé atá i dteideal cúrsa a dhéeanamh

Tá na cúrsaí oiliúna seo oscailte do rannpháirtithe de gach aois agus cúlra agus níl aon chostas orthu. gceist le daoine faoi oiliúint, tá fágálaithe scoile (is é 16 an aois reachtúil chun an scoil a fhágáil), foghlaimeoirí lánfhásta, daoine atá i bhfostaíocht agus atá dífhostaithe.

D’fhéadfadh daoine dífhostaithe a bheith i dteideal tacaíocht airgid a fháil. D’fhéadfadh sparánachtaí a bheith ar fáil d’fhostóirí.

Cúrsaí

Cúrsaí

F = Fulltime
P = Parttime
O = Online
E = Evening
Ref Course Location Starts Category Type

Entry Requirements

Education

Aptitude

Previous Experiences

Location

Date and Duration

Contact

Facilities

  Timetable

  Course Content

  Title Award Awarding Body

  Learning Outcomes

  Further Details

  Déan Teagmháil Linn

  Le haghaidh tuilleadh eolais:

  Contact Course Recruitment:
  A: Campas Breisoideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Institiúid Mhuineacháin, Bóthar Bhaile Átha Cliath, An Cabhán, H12 FW53
  T: 049 4353923 or 049 4353924
  R: 087 679 3462
  R: training@cmetb.ie

  Seachadtar Oiliúna i gcomhpháirtíocht le Institiúid an Chabháin, Institiúid MhuineacháinTanagh Outdoor Education Centre.

  Tá Cúrsaí Oiliúna á gcomhmhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus Ciste Sóisialta na hEorpa.

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat