Ábhar a Mholtar:

Ábhar a Mholtar:

San Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna leagtar amach go gcaithfidh 21 ball boird a bheith ag gach BOO (Alt 30 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013) agus leagtar síos ann an próiseas ceapacháin le haghaidh baill an Bhoird (Alt 31). Sonraítear an méid seo a leanas: ag an chéad chruinniú Boird i ndiaidh gach toghchán Údaráis áitiúil ní mór do na baill siúd atá tofa ag na húdaráis lena mbaineann agus do bhaill foirne 2 ionadaithe ar thuismitheoirí a cheapadh. Ansin tá ar na baill sin 5 bhall a cheapadh ó na comhlachtaí atá sonraithe ag an Aire. (Alt 31 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013).

Saoráil Faisnéise

Cathaoirleach: Cllr. PJ O’Hanlon

Leaschathaoirleach: Cllr. Clifford Kelly

Cllr. PJ O'Hanlon

Comhaltaí Boird

Comhaltaí Boird

Cllr Madeleine Argue

Ms April Anna Barker

Cllr Carmel Brady

Cllr Aidan Campbell

Cllr Colm Carthy

Cllr Sean Conlon

Ms Rosena Donagh

Cllr Brendan Fay

Mr Sean Fegan

Ms Michelle Flynn

Cllr Clifford Kelly

Mr Micheál Martin

Cllr David Maxwell

Mr Martin McBreen

Mr Joe McGrath

Cllr P J O’Hanlon

Cllr Sarah O’Reilly

Cllr Áine Smith

Cllr Patricia Walsh

Boird BOOCM