Scileanna le haghaidh oibre

Scileanna le haghaidh oibre

Clár is ea Scileanna don Obair atá dírithe ar dheiseanna oiliúna oideachais a sholáthar chun cabhrú le fostaithe déileáil le héilimh bhunscileanna an ionaid oibre. Tá an clár dírithe ach go háirithe ar oibrithe a bhféadfadh nach bhfuil an mhuinín acu glacadh le hathrú. Spreagann sé iad chun deiseanna oiliúna ginearálta a thapú, nó glacadh le róil agus freagrachtaí nua. Tugann an clár an deis d’fhostóirí oiliúint ardchaighdeáin a sholáthar d’fhostaithe, ar chostas ar bith ar an bhfhostóir ná ar an bhfostaí, mar gheall go gcistíonn Rialtas na hÉireann an clár faoin Roinn Oideachais agus SOLAS.

Is féidir cúrsaí a théamú i leith riachtanais oideachais bheachta oibrithe sna hearnálacha éagsúla agus cuimsítear na hábhair seo a leanas iontu:

 • Tacaíocht Teanga san Ionad Oibre: Cumarsáid/Béarla: Béarla Gnó, Ríomhairí d’Fheirmeoirí, Seirbhísí do Chustaiméirí don earnáil fáilteachais, Tús Eolais ar na Meáin Shóisialta, Forbairt Phearsanta agus Idirphearsanta, Sláinte agus Sábháilteacht, Cothú san Ionad Oibre do Bhia Sláintiúil, Matamaitic d’ionad oibre an lae inniu, Ullmhú do Ghairm Bheatha – d’ardú céime inmheánach, Oibríochtaí Cócaireachta
 • Is féidir cúrsaí a chur ar siúl ar an láthair nó as an láthair agus, i gcásanna áirithe, trí Zoom/Teams agus is féidir cáilíochtaí a bhaint amach a airde le Leibhéal 4 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Cúrsaí

Cúrsaí

F = Fulltime
P = Parttime
O = Online
E = Evening
Ref Course Location Starts Category Type

Entry Requirements

Education

Aptitude

Previous Experiences

Location

Date and Duration

Contact

Facilities

  Timetable

  Course Content

  Title Award Awarding Body

  Learning Outcomes

  Further Details

  Táillí

  Tá gach Cúrsa SAOR IN AISCE.

  Déan Teagmháil Linn

  Déan teagmháil le Noelette trí ghlaoch ar
  T: Cavan 049-4361881
  S:
  087 9293531

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat