Cláir

Cláir

Litearthacht Aosaigh

Printíseachtaí

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Oideachas Pobail

Béarla mar dhara teanga

Soláthar Tráthnóna

Ranganna Foghlama Teaghlaigh

Institiúid an Chabháin

Institiúid Mhuineacháin

Conairí chuig Oideachas Sa Todhchaí

Scileanna le haghaidh oibre

Oiliúint le haghaidh Scileanna faoi leith

Cúrsaí Oiliúna

Oiliúint d’Fhostóirí & Fostaithe

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Ógtheagmháil

Litearthacht Aosaigh

Printíseachtaí

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Oideachas Pobail

Béarla mar dhara teanga

Soláthar Tráthnóna

Ranganna Foghlama Teaghlaigh

Institiúid an Chabháin

Institiúid Mhuineacháin

Conairí chuig Oideachas Sa Todhchaí

Scileanna le haghaidh oibre

Oiliúint le haghaidh Scileanna faoi leith

Cúrsaí Oiliúna

Oiliúint d’Fhostóirí & Fostaithe

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Ógtheagmháil

Litearthacht Aosaigh

Printíseachtaí

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Oideachas Pobail

Béarla mar dhara teanga

Soláthar Tráthnóna

Ranganna Foghlama Teaghlaigh

Institiúid an Chabháin

Institiúid Mhuineacháin

Conairí chuig Oideachas Sa Todhchaí

Scileanna le haghaidh oibre

Oiliúint le haghaidh Scileanna faoi leith

Cúrsaí Oiliúna

Oiliúint d’Fhostóirí & Fostaithe

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Ógtheagmháil

Tá údarás reachtúil ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin (BOOCM) chun oideachas agus oiliúint a sheachadadh laistigh de réigiún an Chabháin agus Mhuineacháin. Tacaíonn BOOCM go hiomlán le polasaí an rialtais maidir le cabhrú le geilleagar na hÉireann, atá ag teacht chuige féin arís. Comhoibímid le gach páirtí leasmhar, go háirithe foghlaimeoirí, fostóirí agus údaráis phoiblí chun an tallann atá ag teacht chun cinn a fhorbairt sa réigiún agus seirbhísí a sholáthar do riachtanais oideachais, oiliúna agus fostaíochta chomh maith le treochtaí a thagann chun cinn.

Soláthraíonn BOOCM réimse leathan de chláir oideachais agus oiliúna le hInstitiúid an Chabháin agus Institiúid Mhuineacháin. Aithnítear go bhfuil na hInstitiúidí iomráiteacha seo ina gceannairí i soláthar an oideachais agus na hoiliúna i réigiún an Chabháin agus Mhuineacháin. Ina theannta sin, soláthraítear réimse leathan d’fhoghlaim chumaisc mar on le ranganna oíche agus cláir oiliúna. Cuireann siad seirbhís chuimsitheach agus fhreagrúil Iar-Ardteistiméireachta ar fáil.

Tá Clár Oideachais d’Aosaigh gníomhach agus dinimiciúil ag BOOCM a chuireann chun cinn seirbhís oideachais chomhtháite. Cuireann gach gné den tseirbhís sin le hacmhainn oideachasúil a bhfuil géarghá léi i réigiún an Chabháin agus Mhuineacháin. I mBOOCM cuirimid ár réimse seirbhísí in oiriúint ar bhealach uathúil chun gach gné den Fhoghlaim Aosach a thabhairt le chéile agus ár réimse seirbhísí a chomhcheangail agus a chomhtháthú sna cláir Oideachas Pobail, an Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas, Litearthacht, Treoir, Uasoiliúint agus Oiliúint.

Tá Clár Oiliúna fairsing ag BOOCM agus bíonn sé i dteagmháil le fostóirí sa réigiún chun oiliúint don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach a chur ar fáil d’fhostaithe i dteicneolaíochtaí nua chomh maithe le tras-sciliú chun feabhas a chur ar fheidhmíocht agus ar eolas agus dul chun cinn fostaithe. Ta BOOCM ar thús cadhnaíochta i gcúrsaí oiliúna bunaithe ar an obair, agus i gcláir phrintíseachtaí a fhorbairt. Tá BOOCM ag súil le bheith ag obair leat inár gCláir Oideachais agus Oiliúna.

Bróisiúr

Bróisiúr

Cavan Timetables: Adult Ed. Part-Time Courses

Adult Education PT Timetable Cavan Cover Image

Monaghan Timetables: Adult Ed. Part-Time Courses

Adult Education PT Timetable Cover Image

Cúrsaí páirtaimseartha oideachais an Chabháin

Adult Education PT Courses Cavan Cover Image

Oideachas Aosach Mhuineacháin Cúrsaí páirtaimseartha

Adult Education PT Timetable Monaghan Cover Image

Seirbhís Treorach agus Eolais d’Aosaigh

Adult Guidance and Information Service Services

Bróisiúr Scileanna chun Dul Chun Cinn

Skills to advance image

Cúrsaí Oiliúna agus Cúrsaí Oiliúna

Traineeship and course cover image

Cúrsaí Tráthnóna an Chabháin

Evening Courses Spring 2022

Cúrsaí Tráthnóna Muineachán

Evening Courses Spring 2022