Ógtheagmháil

Ógtheagmháil

Is clár oideachais agus oiliúna lánaimseartha é Ógtheagmháil do luathfhágálaithe scoile idir 15 agus 20 bliana d’aois. Cuireann sé clár solúbtha dinimiciúil oideachais ghinearálta chomhtháite, gairmoiliúint agus taithí oibre ar fáil.

Is iad príomhchuspóirí Ógtheagmháil ná:

 • Forbairt phearsanta, shóisialta agus oideachasúil.
 • Neamhspleáchas, féinriar pearsanta agus pátrún foghlama ar feadh an tsaoil a chur chun cinn.
 • Comhtháthú i ndeiseanna breisoideachais agus oiliúna.
 • Saorántacht ghníomhach agus ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

Faoi láthair tá trí ionad Ógtheagmhála i gContae an Chabháin, atá lonnaithe i mBaile an Chabháin, Muinchille agus Dún an Rí agus tá trí ionad Ógtheagmhála i gContae Mhuineacháin, atá lonnaithe i mbaile Mhuineacháin, Baile na Lorgan agus Carraig Mhachaire Rois.

 • Image of learners cooking
 • Image of teacher and learner
 • Image of learners cooking
 • Image of learners in woodwork class
 • Image of learner in woodwork class
 • Image of learners cooking
 • Image of teacher and learner
 • Image of learners cooking
 • Image of learners in woodwork class
 • Image of learner in woodwork class

Cúrsaí

Cúrsaí

F = Fulltime
P = Parttime
O = Online
E = Evening
Ref Course Location Starts Category Type

Entry Requirements

Education

Aptitude

Previous Experiences

Location

Date and Duration

Contact

Facilities

  Timetable

  Course Content

  Title Award Awarding Body

  Learning Outcomes

  Further Details

  Ionaid Ógtheagmhála

  Ionaid Ógtheagmhála

  Ógtheagmháil Charraig Mhachaire Rois

  Ógtheagmháil Charraig Mhachaire Rois

  Comhordaitheoir: Bernadette Duffy
  20 An tSráid Mhór
  Carraig Mhachaire Rois
  Co Mhuineacháin, A81 D735

  T: 042 9673906 or 087 6745788
  R: bernadetteduffy@cmetb.ie

  Ógtheagmháil Bhaile na Lorgan

  Ógtheagmháil Bhaile na Lorgan

  Comhordaitheoir: David McAdam
  Páirc Ghnó Radhairc an Locha
  Baile na Lorgan
  Co Mhuineacháin

  T: 042 9749356 or 087 1869309
  R: davidmcadam@cmetb.ie

  Ógtheagmháil an Chabháin

  Ógtheagmháil an Chabháin

  Comhordaitheoir: Sabrina McEntee
  Eochaill
  Co an Chabháin

  T: 049 4361573
  R: cavanyouthreach@cmetb.ie
  S: www.cavanyouthreach.ie

  Ógtheagmháil Mhuinchille

  Ógtheagmháil Mhuinchille

  Comhordaitheoir: Mike Durkan
  Muinchille
  Co an Chabháin

  T: 049 555 2561 or 087 6523517
  R: mikedurkan@cmetb.ie

  Ógtheagmháil Dhún an Rí

  Ógtheagmháil Dhún an Rí

  Co-ordinator: Michael Murphy
  Foirgnimh Iarnróid
  Bóthar Charraig Mhachaire Rois
  Dún an Rí, Co an Chabháin, A82 H9H6

  T: 042 9693794 or 087 1439306
  R: michaelmurphy@cmetb.ie

  Ógtheagmháil Mhuineacháin

  Ógtheagmháil Mhuineacháin

  Comhordaitheoir: Niall McCann
  Cnoc an Chonnaidh
  Muineachán
  Co Mhuineacháin

  T: 047 83554 or 0872673180
  R: niallmccann@cmetb.ie

  Tá Ógtheagmháil á cómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann, Ciste Sóisialta na hEorpa agus An Tionscnamh Fostaíochta don Ógra mar chuid de Chlár CSE um Infhostaitheacht, Ionchuimsitheacht agus Foghlaim 2014-2020.

  #WeAreYouthreach

  Faigh amach Ionaid Ógtheagmhála CMETB trí chuairt a thabhairt ar na físeáin thíos.

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat