Soláthar Tráthnóna

Soláthar Tráthnóna

Cuireann Soláthar Tráthnóna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin raon leathan cúrsaí ar fáil, a fhreastlaíonn ar fhoghlaimeoirí de gach aois agus cumas. Tá ár gclár ama páirtaimseartha tráthnóna deartha chun freastal ar sceidil ghnóthacha foghlaimeoirí atá ag obair. Is é ár gcuspóir tacú le d’fhorbairt ghairmiúil agus do shuimeanna pearsanta a fhorbairt trí na cáilíochtaí atá agat cheana a chomhlánú nó an deis a thabhairt duit cáilíocht náisiúnta nua a fháil.

Tuigeann Bord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin go rímhaith gur timpeallacht spreagúil í an t-ionad oibre atá ag síorathrú chun éilimh eacnamaíochta agus forbairtí teicneolaíochta a chomhlíonadh. Tá foghlaim leanúnach agus forbairt phearsanta riachtanach do dhaoine atá ag iarraidh a ndeiseanna gairme a fheabhsú nó do dhaoine atá ag iarraidh tosnú ar chonair gairme úrnua.

Cad chuige staidéar a dhéanamh le haghaidh Cáilíocht Tráthnóna?

 • Buntáiste iomaíoch a fháil san ionad oibre trí d’eolas agus do scileanna a fheabhsú
 • Cáilíochtaí agus CV atá agat cheana a fheabhsú
 • Forbairt go hacadúil agus go gairmiúil (scileanna feabhsaithe ar nós cumarsáid, scileanna ceannaireachta, scileanna éisteachta)
 • Forbairt phearsanta agus féin-achtáil nuair a bhaineann tú cáilíocht náisiúnta aitheanta amach
 • Suim phearsanta a fhorbairt
 • Oiriúnú d’athruithe san ionad oibre
 • Foghlaim solúbtha – cuirtear cúrsaí ar fáil ar bhonn páirtaimseartha

Seachadtar cúrsaí soláthair tráthnóna in Institiúid Mhuineacháin agus sa Champas Breisoideachais agus Oiliúna (FET) sa Chabhán. Tairgeann soláthar tráthnóna raon clár ag leibhéil QQI 5 & 6 mar aon le comhlachtaí dámhachtana eile lena n-áirítear Cathair & Guilds, MOS, ICDL, Adobe Deimhnithe Gairmiúla agus AutoCAD (úsáideoir deimhnithe Autodesk).

Cúrsaí

Cúrsaí

F = Fulltime
P = Parttime
O = Online
E = Evening
Ref Course Location Starts Category Type

Entry Requirements

Education

Aptitude

Previous Experiences

Location

Date and Duration

Contact

Facilities

  Timetable

  Course Content

  Title Award Awarding Body

  Learning Outcomes

  Further Details

  Tábhachtach

  Íoslódáil Foirm Chlárúcháin

  Reáchtáiltear cúrsaí de réir éilimh agus tá méideanna ranganna teoranta.

  Déan Teagmháil Linn

  Foireann um Sholáthar Tráthnóna

  E: eveningcourses@cmetb.ie
  T: 049 4353904 or 087 4054311

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat