Seirbhís Treorach agus Eolais d’Aosaigh

Seirbhís Treorach agus Eolais d’Aosaigh

Cuireann an tSeirbhís Treorach agus Eolais do Dhaoine Fásta seirbhís chuimsitheach, ghairmiúil agus ardchaighdeáin treorach agus eolais ar fáil do dhaoine fásta agus iad siúd níos sine ná 16 bliana, nach bhfuil in oideachas lánaimseartha.

Do Sheirbhís Treorach Áitiúil

  • Seirbhís ghairmiúil saor in aisce agus rúnda é a chuireann BOOCM ar fáil chun cabhrú leo siúd ar mian leo filleadh ar oideachas agus/nó oiliúint ach nach bhfuil cinnte faoin méid atá le déanamh.
  • Tá an tseirbhís atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí reatha ar Chláir áirithe BOO ar fud BOOCM. Tá sé ar fáil dóibh siúd a d’fhág an scoil go luath ach ar mian leo anois filleadh, dóibh siúd a bhfuil íocaíochtaí leasa shóisialaigh nó dóibh siúd ar mian leo tabhairt faoi uasoiliúint nó gairm bheatha a athrú.
  • Cuirimid treoir agus eolas ar fáil ar chúrsaí laistigh de BOOCM agus níos faide i gcéin. Cuirimid eolas ar fáil freisin faoi chistiú agus tacaíochtaí áirithe cuardaigh poist.
  • Is féidir leat casadh le Treoirchomhairleoir chun Coinne ar líne agus aghaidh ar aghaidh a shocrú agus cuirimid seirbhís for-rochtana ar fáil freisin trínár leabharlanna i gContae an Chabháin agus Contae Mhuineacháin.

Contae an Chabháin

Contae an Chabháin

4 Cearnóg Radharc an tSéipéil, an Cabhán,
Contae an Chabháin, H12 A592

T: 049 4377001
R: ​​​​​​​cavanguidance@cmetb.ie
Láithreán gréasáin: www.cmetbadultguidance.ie

Contae Mhuineacháin

Contae Mhuineacháin

Dun Mhuire, Mullach Mhuineacháin, Muineachán, Co. Mhuineacháin, H18 T383
T: 047 30800

An Teach Oibre, Bóthar Searcóg, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineachán, A81 E372
T: 042 9690739

R: ​​​​​​​ monaghanguidance@cmetb.ie
Láithreán gréasáin: www.cmetbadultguidance.ie