Forbairt Fhórsa Oibre-Oiliúint d’Fhostóirí & Fostaithe

Forbairt Fhórsa Oibre-Oiliúint d’Fhostóirí & Fostaithe

Is tionscnamh náisiúnta é Scileanna chun Dul Chun Cinn d’fhostóirí agus d’fhostaithe, a sholáthraíonn deiseanna scilbhisithe agus athscilithe a bhfuil sé mar aidhm acu na scileanna a thabhairt d’fhostaithe chun dul chun cinn ina bpost reatha, nó leas a bhaint as deiseanna fostaíochta nua agus oiriúnú do mhargadh poist atá ag athrú.

Faoin tionscnamh Scileanna chun Dul Chun Cinn, is féidir le Bord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin tacaíocht spriocdhírithe a thairiscint do ghrúpaí leochaileacha sa lucht saothair, go háirithe iad siúd a bhfuil leibhéal scileanna níos ísle acu a dteastaíonn níos mó deiseanna uathu ina saol oibre. Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin cúrsaí oiliúna creidiúnaithe ar fáil d’fhostóirí in earnálacha éagsúla chun tacar scileanna na bhfostaithe a fheabhsú agus a fhorbairt. Tá tacaíochtaí ar fáil againn d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide a bhféadfadh go mbeadh cúnamh de dhíth orthu chun infheistiú ina lucht saothair agus é a fhorbairt.

Oibríonn ár nOifigeach Forbartha Lucht Saothair le fostóirí agus le fiontair chun tacú leo a chinntiú go bhféadann a ngnóanna coinneáil suas i dtimpeallacht atá ag síorathrú. Is féidir le Bord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin rochtain a sholáthar d’fhostóirí ar shraith deiseanna oideachais ar ardchaighdeán atá ann cheana trí fhoghlaim ar líne, soláthar páirtaimseartha agus tráthnóna. Is féidir linn oibriú freisin le comhlachtaí chun réitigh oiliúna sholúbtha, shaincheaptha agus oiriúnaithe a fhorbairt dá riachtanais aonair.

Is féidir linn deiseanna oiliúna a sholáthar dod’ lucht saothair atá:

 • Solúbtha chun dul i ngleic le huaireanta gnó agus sceidil oibre.
 • A fhorbraíonn scileanna a bhaineann le do riachtanais ghnó.
 • A fhreagraíonn don nádúr athraitheach a bhaineann le poist agus scileanna.

Cúrsaí

Cúrsaí

F = Fulltime
P = Parttime
O = Online
E = Evening
Ref Course Location Starts Category Type

Entry Requirements

Education

Aptitude

Previous Experiences

Location

Date and Duration

Contact

Facilities

  Timetable

  Course Content

  Title Award Awarding Body

  Learning Outcomes

  Further Details

  Déan Teagmháil Linn

  Chun tuilleadh a fháil amach faoi dheiseanna oiliúna fóirdheonaithe Scileanna chun Dul Chun Cinn, déan teagmháil le Eileen Roddy

  R: eileenroddy@cmetb.ie

  Cad a deir ár mic léinn

  Cad a deir ár mic léinn

  Eileen and CMETB have been excellent in working with Combilift and other local Companies to tailor this course to suit our needs. The quality and standard of this course has been fantastic. I found this course very beneficial in my role as Machine Shop Manager. This course greatly enhanced my knowledge of solidworks. Combilift employees from various departments gained valuable insight into Solidworks which has improved our processes and efficiencies as a result of the learnings from this course. I would strongly recommend this course to anyone that wants to improve their knowledge on Solidworks.

  Jason McKenna, Combilift

  I have found both the Outlook and the Word courses most beneficial to me in my day to day work. The courses have forced me to move outside my “comfort zone” in the software I have been using for many years and learn many of the new features that are available within them. While the courses are run over a tight timeframe, they are focused but with the on-line learning, it is possible to concentrate on the areas of most interest or need to yourself. Somewhat challenging, very beneficial and most useful in my work.

  Vincent McKenna

  Monaghan Institute have been absolutely fantastic for MDE Installations. We always reach out first to Eileen who has been instrumental in finding courses which match our business needs. The quality of courses are very high and we can not recommend the Institute highly enough for local businesses.

  Donna Donnelly - Business Development Manager, MDE Installations

  I completed this ILM Certificate in 2020 online, via CMETB amidst the COVID pandemic. I have no hesitation in recommending this course to anyone who feels they require further knowledge/qualification in the area of Management and Leadership within any organisation. I am a Qualified Accountant by Professional, but I was weak in leadership and team building skills and had just commenced a new role which required this skill set, so for me the timing was perfect!

  Also, I had not studied in a long number of years, so the prospect of returning to studies was daunting! However, the lecturers on this course, eased any doubt I had from the beginning, so don’t let that stop you! Each lecturer had a solid knowledge of their area, and delivered fantastic interactive classes, making the course interesting and helped also to grow professional network amongst students.

  I believe this course has helped me to develop and build a solid foundation in my Management and Leadership role within the company. Businesses and employees have suffered as a result of the global pandemic, change management and business continuity planning are core in business today, the ILM Certificate will assist you in this area. I have no doubt that both myself and the Company have benefited greatly, leading to better communication and structure within the organisation.

  Marie Kelly, JC Environmental

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat