Earcú Foirne

Earcú Foirne

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin do dhaoine óga agus do dhaoine fásta, ag baint úsáide as cur chuige gairmiúil, ionchuimsitheach agus nuálaíoch.

Chuige sin, tá sé mar pholasaí ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin baill foirne den scoth a earcú agus a choimeád ar bhealach atá cothrom agus comhsheasmhach, agus saor ó leithcheal.

Tá nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin bunaithe ar an sainchuntas poist agus ar riachtanais oibiachtúla an phoist, gan chlaonadh, beag beann ar inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, chlaonadh gnéasach, chreideamh reiligiúnach, aois, mhíchumas, chine ná ar ghaol an duine leis an Lucht Siúil.

Tá ár nósanna imeachta faoi réir ag, agus bunaithe ar, an Reachtaíocht Náisiúnta agus Eorpach.

half-image-width

Sonraí teagmhála

Sonraí teagmhála

16 January 2024

Panel of Seasonal Outdoor Pursuits Instructors and Assistant Instructors

Panel of Seasonal Outdoor Pursuits Instructors and Assistant Instructors

Cavan and Monaghan Education and Training Board (CMETB) are actively seeking applications for a Panel of Seasonal Outdoor Pursuits Instructors and Assistant Instructors for Tanagh Outdoor Education and Training Centre.

Please see www.etbjobs.ie for further details and official CMETB Application Form. Application is online only via the website www.etbjobs.ie No CVs accepted.

CMETB is an equal opportunities employer. Shortlisting will take place on the basis of the information provided in the application form.

For closing time/date please see the website www.etbjobs.ie

Image of CMETB Logo

16 January 2024

Work Placement Experience Programme

Work Placement Experience Programme

Cavan and Monaghan Education and Training Board is registered with JobsIreland as an Employer for WPEP

All WPEP placements will be advertised on the JobsIreland.ie website: www.jobsireland.ie

Jobseekers wishing to apply for a vacancy, must apply online by clicking the Login or Register button on Jobsireland.ie

Image of JobsIreland.ie Logo

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA MAIDIR LE hIARRATAS a DHÉANAMH AR PHOST MÚINTEOIREACHTA

Chun iarratas a dhéanamh ar Phost Múinteoireachta le BOO an Chabháin agus Mhuineacháín:

  • ní mór duit a bheith cláraithe le Comhairle Mhúinteoireachta na hÉireann, de réir alt 30 & 31 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach suíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta
  • Cáilíochtaí, scálaí tuarastail agus coinníollacha seirbhíse de réir na Roinne Oideachais agus Meamraim V.7 agus aon mheamram agus aon chiorclán ina dhiaidh sin. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach suíomh gréasáin na Roinne Oideachais.
  • uirfear iarratais ar phoist mhúinteoireachta isteach trí www.etbjobs.ie

EOLAS TÁBHACHTACH NUA MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN AN GHARDA SÍOCHANA.

Déan Teagmháil Linn

BOO Chabháin agus Mhuineacháin
Oifigí Riaracháin
Sráid an Mhargaidh
Muineachán.

T: 047 30888
R: info@cmetb.ie
Eolas Teagmhála

An múinteoir cáilithe thú?

An múinteoir cáilithe thú?

Cad is scoil ETB ann?

Cad is scoil ETB ann?