Earcú Foirne

Earcú Foirne

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin do dhaoine óga agus do dhaoine fásta, ag baint úsáide as cur chuige gairmiúil, ionchuimsitheach agus nuálaíoch.

Chuige sin, tá sé mar pholasaí ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin baill foirne den scoth a earcú agus a choimeád ar bhealach atá cothrom agus comhsheasmhach, agus saor ó leithcheal.

Tá nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin bunaithe ar an sainchuntas poist agus ar riachtanais oibiachtúla an phoist, gan chlaonadh, beag beann ar inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, chlaonadh gnéasach, chreideamh reiligiúnach, aois, mhíchumas, chine ná ar ghaol an duine leis an Lucht Siúil.

Tá ár nósanna imeachta faoi réir ag, agus bunaithe ar, an Reachtaíocht Náisiúnta agus Eorpach.

Nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin
half-image-width

Sonraí teagmhála

Sonraí teagmhála

25 August 2023

Deputy Principal – Largy College, Clones, Co Monaghan

(Category XV Deputy Principal’s Allowance)

Deputy Principal – Largy College, Clones, Co Monaghan

(Category XV Deputy Principal’s Allowance)

Applications are invited from suitably qualified persons for the above Deputy Principal post to take effect from 2023/2024 academic year.

Please see www.etbjobs.ie for application forms and further details.

Only official CMETB application form accepted. No CVs accepted.

Closing time/date, 12:00-noon, 14 September 2023.

Dr. Fiona McGrath, Chief Executive

Visit ETB Jobs

25 Lúnasa

Príomhoide Tanaisteach, Coláiste Learga, Cluain Eois,

Contae Mhuineacháin. (Catagóir XV)

Príomhoide Tanaisteach, Coláiste Learga, Cluain Eois,

Contae Mhuineacháin. (Catagóir XV)

Tá iarratais á n-iarraidh ó dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu do phost an Phríomhoide Tanaisteach thuasluaite.

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ón suíomh gréasáin www.etbjobs.ie.

Is fostóir comhionannas deiseanna é BOO an Chabháin agus Mhuineacháin.

Is féidir go ndéanfar gearrliostú.

Dáta dúnta: 12:00pm nóin, 14ú Meán Fómhair 2023.

Dr Fiona McGrath, Príomhfheidhmeannach.

Visit ETB Jobs

16th January 2023

Work Placement Experience Programme

Work Placement Experience Programme

Cavan and Monaghan Education and Training Board is registered with JobsIreland as an Employer for WPEP

All WPEP placements will be advertised on the JobsIreland.ie website: www.jobsireland.ie

Jobseekers wishing to apply for a vacancy, must apply online by clicking the Login or Register button on Jobsireland.ie

Image of JobsIreland.ie Logo
Apply for a vacancy
WPEP placements
Cliceáil ar etbjobs.ie

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA MAIDIR LE hIARRATAS a DHÉANAMH AR PHOST MÚINTEOIREACHTA

Chun iarratas a dhéanamh ar Phost Múinteoireachta le BOO an Chabháin agus Mhuineacháín:

  • ní mór duit a bheith cláraithe le Comhairle Mhúinteoireachta na hÉireann, de réir alt 30 & 31 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach suíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta
  • Cáilíochtaí, scálaí tuarastail agus coinníollacha seirbhíse de réir na Roinne Oideachais agus Meamraim V.7 agus aon mheamram agus aon chiorclán ina dhiaidh sin. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach suíomh gréasáin na Roinne Oideachais.
  • uirfear iarratais ar phoist mhúinteoireachta isteach trí www.etbjobs.ie

EOLAS TÁBHACHTACH NUA MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN AN GHARDA SÍOCHANA.

Déan Teagmháil Linn

BOO Chabháin agus Mhuineacháin
Oifigí Riaracháin
Sráid an Mhargaidh
Muineachán.

T: 047 30888
R: info@cmetb.ie
Eolas Teagmhála

An múinteoir cáilithe thú?

An múinteoir cáilithe thú?

Cad is scoil ETB ann?

Cad is scoil ETB ann?