Earcú Foirne

Earcú Foirne

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin do dhaoine óga agus do dhaoine fásta, ag baint úsáide as cur chuige gairmiúil, ionchuimsitheach agus nuálaíoch.

Chuige sin, tá sé mar pholasaí ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin baill foirne den scoth a earcú agus a choimeád ar bhealach atá cothrom agus comhsheasmhach, agus saor ó leithcheal.

Tá nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin bunaithe ar an sainchuntas poist agus ar riachtanais oibiachtúla an phoist, gan chlaonadh, beag beann ar inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, chlaonadh gnéasach, chreideamh reiligiúnach, aois, mhíchumas, chine ná ar ghaol an duine leis an Lucht Siúil.

Tá ár nósanna imeachta faoi réir ag, agus bunaithe ar, an Reachtaíocht Náisiúnta agus Eorpach.

Cliceáil ar etbjobs.ie
half-image-width

Sonraí teagmhála

Sonraí teagmhála

26/09/2022

Painéal na Múinteoirí ionaid 2022/23

Painéal na Múinteoirí ionaid 2022/23

Tugtar cuireadh d’iarratais do mhúinteoirí de na réimsí ábhair go léir, lena gcuimsiú ar phainéal múinteoirí ionaid do na scoileanna/institiúidí seo a leanas sa Chabhán agus i Muineachán don bhliain acadúil 2021/22, de réir litir chiorclach 31/2011:

 • Coláiste Pobail Bhéal Átha Beithe
 • Beech Hill College, Monaghan Town
 • Breifne College, Cavan Town
 • Coláiste Bhaile na Lorgan
 • Coláiste Oiriall, Baile Muineacháin
 • Inver College, Carrickmacross
 • Largy College, Clones
 • St Bricin’s College, Belturbet
 • St Mogues’s College, Bawnboy
 • Virginia College, Virginia
 • Coláiste Dún an Rí
 • Cavan Institute PLC, Cavan Town
 • Monaghan Institute PLC, Monaghan Town

Applications have to be uploaded through www.etbjobs.ie before noon on Friday 31 March 2023

Image of CMETB Logo
Application Form
Job Information

19/12/2022

Grade VII- Regional Education and Language Teams (REALT) Co-Ordinator ( 1 Year Fixed Term Contract)

Grade VII- Regional Education and Language Teams (REALT) Co-Ordinator ( 1 Year Fixed Term Contract)

Cavan and Monaghan Education and Training Board is currently recruiting for:

Grade VII- Regional Education and Language Teams (REALT) Co-ordinator ( 1 Year Fixed Term Contract)

Applications via www.etbjobs.ie

Closing Date: Monday 9th January 2023

Image of CMETB Logo
Application Form
Job Information
Circular Letter

13/12/2022

Confined Competition for Grade V Staff Officer in Compliance (Permanent Post).

Confined Competition for Grade V Staff Officer in Compliance (Permanent Post).

Cavan and Monaghan Education and Training Board is currently recruiting for:

Confined Competition for Grade V Staff Officer in Compliance ( Permanent Post).

Recruitment for Confined Competition will be from among all eligible staff from the Education and Training Sector Candidate Pool, as per C/L 8/2017. Therefore, in order to be eligible to apply for this Panel, applicants must currently be employed by an Education and Training Board (ETB) or Institute of Technology (IOT).

Completed CMETB application form should be submitted by email only to, cmetbapplications@cmetb.ie before the 12:00-noon DEADLINE on Wednesday, 21st December 2022.

Interviews will take place on Thursday 22nd December 2022.

Late applications will not be considered and will be marked late.

Image of CMETB Logo
Application Form
Job Information
Circular Letter

30/11/2022

Confined Competition – Grade IV Assistant Staff Officer in Coláiste Dún An Rí

Confined Competition – Grade IV Assistant Staff Officer in Coláiste Dún An Rí

Cavan and Monaghan Education and Training Board is currently recruiting for:

Confined Competition – Grade IV Assistant Staff Officer in Coláiste Dún An Rí

Recruitment for Confined Competition will be from among all eligible staff from the Education and Training Sector Candidate Pool, as per C/L 8/2017. Therefore, in order to be eligible to apply for this Panel, applicants must currently be employed by an Education and Training Board (ETB) or Institute of Technology (IOT).

Completed Application Forms for the above Confined Competition should be emailed to cmetbapplications@cmetb.ie before the deadline – 12.00 noon Wednesday, 14 December 2022.

Image of CMETB Logo
Application Form
Job Information
Circular Letter

26 September 2022

Work Placement Experience Programme

Work Placement Experience Programme

Cavan and Monaghan Education and Training Board is registered with JobsIreland as an Employer for WPEP

All WPEP placements will be advertised on the JobsIreland.ie website

Jobseekers wishing to apply for a vacancy, must apply online by clicking the Login or Register button on Jobsireland.ie

Image of JobsIreland.ie Logo
Apply for a vacancy
WPEP placements
Cliceáil ar etbjobs.ie

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA MAIDIR LE hIARRATAS a DHÉANAMH AR PHOST MÚINTEOIREACHTA

Chun iarratas a dhéanamh ar Phost Múinteoireachta le BOO an Chabháin agus Mhuineacháín:

 • ní mór duit a bheith cláraithe le Comhairle Mhúinteoireachta na hÉireann, de réir alt 30 & 31 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach suíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta
 • Cáilíochtaí, scálaí tuarastail agus coinníollacha seirbhíse de réir na Roinne Oideachais agus Meamraim V.7 agus aon mheamram agus aon chiorclán ina dhiaidh sin. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach suíomh gréasáin na Roinne Oideachais.
 • uirfear iarratais ar phoist mhúinteoireachta isteach trí www.etbjobs.ie

EOLAS TÁBHACHTACH NUA MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN AN GHARDA SÍOCHANA.

Déan Teagmháil Linn

BOO Chabháin agus Mhuineacháin
Oifigí Riaracháin
Sráid an Mhargaidh
Muineachán.

T: 047 30888
R: info@cmetb.ie
Eolas Teagmhála

An múinteoir cáilithe thú?

An múinteoir cáilithe thú?

Cad is scoil ETB ann?

Cad is scoil ETB ann?