Earcú Foirne

Earcú Foirne

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin do dhaoine óga agus do dhaoine fásta, ag baint úsáide as cur chuige gairmiúil, ionchuimsitheach agus nuálaíoch.

Chuige sin, tá sé mar pholasaí ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin baill foirne den scoth a earcú agus a choimeád ar bhealach atá cothrom agus comhsheasmhach, agus saor ó leithcheal.

Tá nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin bunaithe ar an sainchuntas poist agus ar riachtanais oibiachtúla an phoist, gan chlaonadh, beag beann ar inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, chlaonadh gnéasach, chreideamh reiligiúnach, aois, mhíchumas, chine ná ar ghaol an duine leis an Lucht Siúil.

Tá ár nósanna imeachta faoi réir ag, agus bunaithe ar, an Reachtaíocht Náisiúnta agus Eorpach.

Cliceáil ar etbjobs.ie
half-image-width

Sonraí teagmhála

Sonraí teagmhála

8th July 2022

Grade V, Staff Officer – IT ( Permanent)

Grade V, Staff Officer – IT ( Permanent)

Cavan and Monaghan Education and Training Board is currently recrutiing for:

  • Grade V, STAFF OFFICER- IT ( PERMANENT)

Please email completed applications to cmetbapplications@cmetb.ie before noon on Tuesday 19th July 2022.

Image of CMETB Logo
Application Form
Job Description

7th July 2022

Regional Literacy Coordinators (5-year fixed-purpose contract)

Regional Literacy Coordinators (5-year fixed-purpose contract)

The national network of the Education and Training Boards (ETBs) are recruiting Regional Literacy Coordinators to support the implementation of the ALL Strategy.

The Regional Literacy Coordinators will be located across the national network of the ETBs, with one Regional Literacy Coordinator located in each of the 16 ETBs.

Reporting to an ETB Adult Education Officer, the Regional Literacy Coordinator will play a pivotal role in the strategic development of the ALL Strategy.

Application Process

To apply applicants must complete the application form on the website https://www.etbi.ie/regional-literacy-coordinator/ .

This must be submitted to the relevant ETB that you are applying to by Friday 29th July 2022 at 5pm.

Further details including the booklet and contact details are available on the website https://www.etbi.ie/regional-literacy-coordinator/

Image of CMETB Logo
Application Form
Job Description

15 October 2021

Work Placement Experience Programme

Work Placement Experience Programme

Cavan and Monaghan Education and Training Board is registered with JobsIreland as an Employer for WPEP

All WPEP placements will be advertised on the JobsIreland.ie website

Jobseekers wishing to apply for a vacancy, must apply online by clicking the Login or Register button on Jobsireland.ie

Image of JobsIreland.ie Logo
Apply for a vacancy
WPEP placements
Cliceáil ar etbjobs.ie

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA MAIDIR LE hIARRATAS a DHÉANAMH AR PHOST MÚINTEOIREACHTA

Chun iarratas a dhéanamh ar Phost Múinteoireachta le BOO an Chabháin agus Mhuineacháín:

  • ní mór duit a bheith cláraithe le Comhairle Mhúinteoireachta na hÉireann, de réir alt 30 & 31 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach suíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta
  • Cáilíochtaí, scálaí tuarastail agus coinníollacha seirbhíse de réir na Roinne Oideachais agus Meamraim V.7 agus aon mheamram agus aon chiorclán ina dhiaidh sin. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach suíomh gréasáin na Roinne Oideachais.
  • uirfear iarratais ar phoist mhúinteoireachta isteach trí www.etbjobs.ie

EOLAS TÁBHACHTACH NUA MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN AN GHARDA SÍOCHANA.

Déan Teagmháil Linn

BOO Chabháin agus Mhuineacháin
Oifigí Riaracháin
Sráid an Mhargaidh
Muineachán.

T: 047 30888
R: info@cmetb.ie
Eolas Teagmhála

An múinteoir cáilithe thú?

An múinteoir cáilithe thú?

Cad is scoil ETB ann?

Cad is scoil ETB ann?