Scoileanna

Scoileanna

Fáilte

Tá Meánscoileanna Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin mar chuid lárnach de na pobail ina bhfuil siad lonnaithe. Scoileanna il-sainchreidmheacha agus comhoideachais iad agus cuireann siad oideachas ionchuimsitheach ildánach ar fáil do dhaoine óga, a chuireann ar a gcumas a lánchumas a bhaint amach sa tsochaí. Cumasaíonn siad scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí dul chun cinn oideachais a bhaint amach in atmaisféar dearfach agus spreagúil.

I measc na glár a chuirtear ar fáil inár gcoláistí pobail, tá: :

  • An Teastas Sóisearach
  • Clár Scoileanna an Teastais Shóisearaigh, an Idirbhliain
  • An Ardteistiméireacht
  • Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí
  • Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí

Gairmchlár na hArdteistiméireachta Cuirtear réimse iomlán ábhar ar fáil, teangacha, na daonnachtaí, na healaíona, teicneolaíochtaí agus eolaíocht san áireamh sa tsraith shóisearach agus shinsearach. Spreagtar scoláirí páirt a ghlacadh i ngach gné de bheatha na scoile, gníomhaíochtaí seach-churaclaim san áireamh, cosúil le drámaíocht, ceol, díospóireacht, agus spórt.

Paddy Flood
Stiúrthóir Scoileanna

Image of Ballybay College

Coláiste Pobail Bhéal Átha Beithe

INVER COLLEGE Irish

Coláiste Ard Feá

breifne Irish

Coláiste Bhréifne

Castleblayney College

Coláiste Bhaile na Lorgan

dunanri college Irish

Coláiste Dún an Rí

oiriall college Irish

Coláiste Oiriall

Inver College Image

Coláiste an Inbhir

LARGY COLLEGE

Coláiste na Leargadh

St Bricins College

Coláiste Naomh Bricín

St Mogues College Image

Coláiste Naomh Maodhóg

Virginia College Image

Coláiste Achadh an Iúir:

Image of Ballybay College

Coláiste Pobail Bhéal Átha Beithe

INVER COLLEGE Irish

Coláiste Ard Feá

breifne Irish

Coláiste Bhréifne

Castleblayney College

Coláiste Bhaile na Lorgan

dunanri college Irish

Coláiste Dún an Rí

oiriall college Irish

Coláiste Oiriall

Inver College Image

Coláiste an Inbhir

LARGY COLLEGE

Coláiste na Leargadh

St Bricins College

Coláiste Naomh Bricín

St Mogues College Image

Coláiste Naomh Maodhóg

Virginia College Image

Coláiste Achadh an Iúir:

Ár Suíomhanna

Ár Suíomhanna

Scéalta ratha scoile

Scéalta ratha scoile
Largy College visit Monaghan Institute image

29/11/2021

Scéalta ratha scoile

Students from Largy College, Clones, recently enjoyed a tour of Monaghan Institute and they are looking forward to the taster courses in January 2021.

Collage of Think Language Day images

22/11/2021

Scéalta ratha scoile

Think Languages Day 2021 at Beech Hill College and Virginia College.

A woman taking notes with notebook on her knee while sitting in an audience. Irish

16/11/2021

Scéalta ratha scoile

Chief Executive, John Kearney provides an update of the ambitious plans for Breifne College at CMETB Board Meeting