Coláiste Achadh an Iúir:

Coláiste Achadh an Iúir:

Bunaíodh Coláiste Achadh an Iúir sa bhliain 1962. Tá borradh mear tagtha ar an scoil le himeacht na mblianta agus tá 740 scoláire cláraithe ann faoi láthair.

Is é aidhm Choláiste Achadh an Iúir ár scoláirí a ullmhú don obair, don bhreisoideachas agus don saol. Is é mana na scoile “Tús Feasa Fiafraí”, a chiallaíonn tosaíonn an t-eolas le ceisteanna. Tá súil againn le agus spreagaimid na caighdeáin acadúla is airde agus leagaimid béim láidir ar an duine iomlán a fhorbairt. Tugaimid tús áite inár bpróiseas oideachais don duine iomlán a fhorbairt – an duine acadúil, spioradálta, cultúrtha, fisiciúil agus cruthaitheach. Léirítear é seo freisin san iomaí gníomhaíocht seach-churaclaim a bhíonn ar siúl sa scoil.

Láithreán Gréasáin
  • Teacher and student showing a sports jersey
  • A teacher demonstrating a puzzle
  • Two students completing wall art
  • Teacher and student showing a sports jersey
  • A teacher demonstrating a puzzle
  • Two students completing wall art

Eolas

Eolas

S: Achadh an Iúir, Contae an Chabháin

T: 049 8547050
F:049 8547152
R: info@virginiacollege.ie

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Niall Lynch

Príomhoide- info@virginiacollege.ie

Seamus Greene

Leas-Phríomhoide – info@virginiacollege.ie

Kaye Duffy

Leas-Phríomhoide – info@virginiacollege.ie

Suíomh

Suíomh

Beatha Twitter

Beatha Twitter

Gach Scoil