Polasaí Fianán

Polasaí Fianán

Comhaid bheaga téacs iad fianáin a chuireann láithreáin ghréasáin a dtugann tú cuairt orthu ar do ríomhaire. Úsáideann formhór na láithreán gréasáin fianáin agus is féidir roinnt cuspóirí éagsúla a bheith acu. Is iad na bunúsáidí le haghaidh fianán:

  • Cabhrú le slándáil a choimeád ar an láithreán gréasáin agus a cheadú dó feidhmiú i gceart.
  • Cuimhneamh ar eolas úsáideora a iontráladh agus ábhar a phearsantú
  • Eolas a bhailiú faoi conas atá an láithreán gréasáin á úsáid, ar nós gníomhartha a rinneadh agus leathanaigh ar tugadh cuairt orthu

Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin lena cheadú tuiscint níos fearr a thabhairt duit ar láithreán gréasáin a úsáid agus ábhar a chur in oiriúint.

Tá míniú mionsonraithe curtha san áireamh sa mhír seo againn ar na fianáin go léir a úsáidimid ar ár láithreán.

3.1 Aicmithe fianán

Úsáidimid dhá aicmiú fianán: Teastaíonn fianáin a shainítear mar fianáin “an-riachtanacha” lena cheadú an láithreán gréasáin a oibriú mar is gnách agus go sábháilte.

Fianáin iad fianáin a shainítear mar fhianáin “nach bhfuil an-riachtanach” nach dteastaíonn ó bhunfheidhmiúlacht ár láithreáin ghréasáin, ach is féidir a úsáid do chuspóirí anailíseacha agus le heispéireas feabhsaithe úsáideora a sholáthar.

Tá ceithre shaghas fianán ann ar ár láithreáin ghréasáin a thagann faoi chuimsiú an dá aicmithe thuas, is iad siúd, fianáin seisiúin, fianáin sheasmhacha, fianán chéad pháirtí, agus fianáin tríú páirtí.

3.2 Fianáin seisiúin

Ní bhíonn fianán seisiúin ann ach fad a bhíonn an láithreán gréasáin á léamh nó á bhrabhsáil ag an úsáideoir. Cuireann fianáin seisiúin ar chumas úsáideoirí tabhairt faoi thascanna bunriachtanacha ar ár láithreán. Ní fheidhmeodh an láithreán i gceart gan iad. Éagann an saghas seo fianáin a luaithe a fhágann tú an brabhsálaí atá á úsáid agat le hamharc ar ár láithreán gréasáin.

3.3 Fianáin sheasmhacha

Mairfidh fianán seasmhach níos faide ná seisiún úsáideora D’fhéadfaí é seo a úsáid le píosa ríthábhachtach eolais a chur i dtaifead, cosúil le conas a tháinig an t-úsáideoir go dtí an láithreán gréasáin seo i dtosach nó le sonraí a chur i dtaifead faoin seisiún brabhsála deireanach ar an láithreán. Ar an gcúis seo, tugtar fianáin rianaithe ar fhianáin sheasmhacha freisin.

3.4 Fianáin chéad pháirtí

Fianáin iad seo a shocraítear le fearann féin an láithreáin ghréasáin a úsáid. Mar shampla, más é seoladh an láithreáin ghréasáin blag.sampla.com, socrófar fearann fhianáin chéad pháirtí mar .sampla.com.

3.4 Fianáin tríú páirtí

Ní bhaineann na fianáin tríú páirtí linn ná ní rialaímid iad. Úsáideann ár gcomhpháirtithe gnó fianáin tríú páirtí.

3.5 Fianáin a Úsáidtear

Is féidir leat teacht ar liosta fianán a úsáidimid agus ar na cuspóirí dá n-úsáidfimid iad sa tábla thíos:

Ní dhéanfar fianáin nach dteastaíonn go géar a chumasú ach ar an láithreán gréasáin má fhaighimid do thoiliú sin a dhéanamh.

De rogha air sin, ceadaíonn formhór na mbrabhsálaí gréasáin duit smacht éigin a bheith agat ar fhormhór na bhfianán trí shocruithe an bhrabhsálaí. Chun teacht ar eolas breise faoi fhianáin, a fheiceáil cén fianáin a socraíodh san áireamh, tabhair cuairt ar www.aboutcookies.org nó www.allaboutcookies.org.

Cuimhnigh, má dhiúltaíonn tú glacadh le fianáin, ní fheidhmeoidh gnéithe ríthábhachtacha áirithe de láithreáin ghréasáin i gceart.

Ó thráth go chéile, b’fhéidir go mbeidh orainn an beartas fianán seo a athrú. Mar shampla, b’fhéidir gur gá dúinn amhlaidh a dhéanamh le hathruithe ar an teicneolaíocht nó an reachtaíocht nó ar ár gcleachtais úsáide sonraí a chur san áireamh. Beidh aon nuashonruithe nó athruithe a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don bhealach a úsáidimid fianáin nó conas is féidir le húsáideoir fianáin a bhainistiú le feiceáil sa Bheartas seo. Spreagaimid thú athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar ár mBeartas Fianán leis an mbeartas reatha a dheimhniú atá i bhfeidhm mar gheall go mbaineann an leagan nuashonraithe le gach úsáid a bhaintear as an Láithreán seo.

Má bhíonn aon cheisteanna, tuairimí agus iarrataí agat maidir leis an mbeartas fianán seo, déan teagmháil linn, le do thoil, trí ríomhphost a sheoladh chuig info@cmetb.ie.

Chun teacht ar eolas breise ar fhianáin agus ar an reachtaíocht fianán, tabhair cuairt, le do thoil, ar na láithreáin seo a leanas:

Make changes to your Cookie Settings