Béarla mar dhara teanga

Béarla mar dhara teanga

Tá Cláir Bhéarla ar fáil ar fud an Chabháin agus Mhuineacháin d’oibrithe imirceacha, do dhaoine dífhostaithe, d’iarrthóirí tearmainn, do dhídeanaithe agus do gach neamhnáisiúnach eile.

Tugtar tosaíocht dóibh siúd a bhfuil bunscileanna Béarla de dhíth orthu go leibhéal inniúlachta feidhmiúil (A2 ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha nó NFQ Leibhéal 3).

Freastalaímid ar gach leibhéal ó fhíorthosaitheoirí go QQI Leibhéal 4.

Creidiúnú

Is féidir cúrsaí a bheith neamhchreidiúnaithe nó creidiúnaithe ag Leibhéil 2 go 4 NFQ.

Cúrsaí

Cúrsaí

F = Fulltime
P = Parttime
O = Online
E = Evening
Ref Course Location Starts Category Type

Entry Requirements

Education

Aptitude

Previous Experiences

Location

Date and Duration

Contact

Facilities

  Timetable

  Course Content

  Title Award Awarding Body

  Learning Outcomes

  Further Details

  Táillí

  Tá gach Cúrsa SAOR IN AISCE.

  Déan Teagmháil Linn

  Bíonn dátaí cláraithe ag amanna ar leith den bhliain.

  Taobh amuigh de na hamanna sin is féidir leat teagmháil a dhéanamh :
  Laura ar 047-71914
  Patricia ar 049-4361881

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

  An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

  Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat