Coláiste Bhaile na Lorgan

Coláiste Bhaile na Lorgan

Scoil mheánmhéide, chomhoideachais agus il-sainchreidmheach é ár scoil. Cothaítear inár mana “Saothar Le Sonas” nó “Oibriú le chéile agus Áthas orainn”, éiteas ár ráitis mhisin. Tá cuntas teiste sármhaith ag an scoil ó thaobh gnóthachtáil acadúil i measc réimse fairsing ábhar agus bhain 85% dá cuid scoláirí, ar an meán, tairiscintí 3ú leibhéal amach gach bliain. Tá taifead bródúil éachta ag an scoil freisin sa spórt, sa cheol agus sa drámaíocht. Aithníonn an scoil an tábhacht a bhaineann le comhpháirtíocht idir múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí i dtaobh cabhrú leis na scoláirí a gcumas a bhaint amach agus bheith ina saoránaigh fhreagracha.

Láithreán Gréasáin
  • A female student smiling
  • A hurling team
  • Two female students with thumbs up
  • A female student smiling
  • A hurling team
  • Two female students with thumbs up

Eolas

Eolas

S: Bóthar Bhaile Átha Cliath, Baile na Lorgan, Contae Mhuineacháin

T: 042 974 0066
F: 042 974 6712
R: info@cblayneycollege.com

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Dr. Niall McVeigh

Príomhoide – info@cblayneycollege.com

Frances Mitchell

Leas-Phríomhoide – info@cblayneycollege.com

Suíomh

Suíomh

Beatha Twitter

Beatha Twitter

Gach Scoil