Coláiste na Leargadh

Coláiste na Leargadh

Scoil chomhoideachais é Coláiste na Leargadh (i gcomhoibriú le Deoise an Chlochair) a sholáthraíonn sármhaitheas oideachais do phobal Chluain Eois agus do na ceantair máguaird. Tá ár scoil tiomanta d’oideachas ardchaighdeáin a sholáthar agus glacann sé le cur chuige iomlánaíoch i leith oideachas gach scoláire atá faoinár gcúram.

Cuireann Coláiste na Leargadh réimse fairsing agus ilchineálach clár ar fáil ar leibhéal na Sraithe Sóisearaí agus Ardteistiméireachta agus soláthraíonn sé cláir eile staidéir, (CAF, an TSCS) do scoláirí a bhfuil riachtanais foghlama speisialta acu. Spreagann foireann thiomanta agus thiomnaithe gach scoláire a lánchumas a bhaint amach i ngach gné de bheatha na scoile. Chomh maith leis sin, spreagtar scoláirí tabhairt faoina mhéid ábhair Ardleibhéil agus is cuí.

Ionad oideachais faoi rath é Coláiste na Leargadh. Oibrímid go dlúth leis an bpobal áitiúil agus gníomhaireachtaí eile le tallann aonair agus comhthallann na scoláirí agus na foirne go léir a chothú. Baintear é seo amach i dtimpeallacht shábháilte agus chothaitheach den chéad scoth agus é mar aidhm duine aonair dea-oilte, freagrach agus léannta a dhéanamh de gach scoláire.

  • A student working on crafts
  • Largy College learners holding awards
  • A student working on woodwork
  • A student working on crafts
  • Largy College learners holding awards
  • A student working on woodwork

Eolas

Eolas

S: Bóthar Áth an Lobhair, Cluain Eois, Contae Mhuineacháin

T: 047 51132
F: 047 51375
R: info@largy.ie

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Sharon Magennis

Príomhoide – info@largycollege.ie

Vincent Corey

Leas-Phríomhoide – info@largycollege.ie

Suíomh

Suíomh

Beatha Twitter

Beatha Twitter