Coláiste Ard Feá

Coláiste Ard Feá

Mar scoil, is é ár misean an t-oideachas is fearr agus is féidir a sholáthar dár scoláirí go léir agus a chur ar a gcumas, ar an gcaoi sin, an tairbhe is mó a bhaint as a dtallann agus a gcumas. Cinntíonn an bhainistíocht agus múinteoirí go mbaintear an cuspóir seo amach i dtimpeallacht ina mbraitheann scoláirí sábháilte agus sásta. Cuirfear feabhas, dá bharr, ar chaighdeán na múinteoireachta agus na foghlama agus cinnteoidh sé sin, ar an gcaoi sin, go spreagtar scoláirí agus go gcuirtear dúshlán rompu.

Tugtar aird phearsanta ar gach scoláire i gColáiste Ard Feá. Ábhar sásaimh dúinn go léir iad na torthaí a bhaineann ár scoláirí amach i scrúduithe agus an dul chun cinn a dhéanann siad ina dhiaidh sin go dtí an breisoideachas nó an domhan oibre. Aithníonn bainistíocht an Choláiste an príomhról a ghlacann tuismitheoirí agus caomhnóirí in oideachas aon linbh. Leanann sé, dá réir sin, le dlúthnaisc a chothú le tuismitheoirí agus caomhnóirí trí Irisleabhar an Choláiste, an Scéim Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail, comhairle na dtuismitheoirí, tráthnónta rialta eolais agus cruinnithe tuismitheoirí is múinteoirí.

Láithreán Gréasáin
  • Beech Hill College group of students
  • Beech Hill College students smiling
  • Two students with a girl in costume
  • Students playing musical instruments
  • Youth having a race
  • Beech Hill College group of students
  • Beech Hill College students smiling
  • Two students with a girl in costume
  • Students playing musical instruments
  • Youth having a race

Eolas

Eolas

S: Ard Feá, Muineachán, Contae Mhuineacháin

T: 047 81200
F: 047 84926
R: info@bhc.ie

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Patrick McArdle

Príomhoide – info@bhc.ie

Siobhan Sheerin

Leas-Phríomhoide – info@bhc.ie

Sinead Mc Colgan

Leas-Phríomhoide – info@bhc.ie

Suíomh

Suíomh

Beatha Twitter

Beatha Twitter

Gach Scoil