Coláiste Naomh Bricín

Coláiste Naomh Bricín

Mar scoil ionchuimsitheach agus spreagthach, cuirimid réimse fairsing áiseanna den scoth agus múinteoireacht ardchaighdeáin ar fáil a chuireann oideachas den scoth agus tacúil ar fáil ón gcéad lá riamh.

Tá timpeallacht shona dhearfach le foghlaim a dhéanamh ann tuillte ag gach scoláire. Is é ár sprioc sonas gach linbh atá inár gcúram a bhaint amach. Sin an fáth go gcuirimid deiseanna den scoth ar fáil laistigh agus lasmuigh den seomra ranga a chabhraíonn lenár scoláirí a lánchumas a bhaint amach i rith a gcuid ama anseo. Cinnteoimid go mbraitheann ár scoláirí sábháilte agus go mbaineann siad tairbhe as caidreamh ardchaighdeáin lena bpiaraí, múinteoirí agus foireann tacaíochta. Spreagtar ár scoláirí i gcónaí leas a bhaint as eispéiris a chabhraíonn leo a dtallann uathúil a fhorbairt agus a dtodhchaí a mhúnlú trína n-iarrachtaí agus a stuaim féin.

Léirímid luach ar na pearsantachtaí éagsúla a mhúnlaíonn pobal ár scoile. Tá an t-oideachas a sholáthraímid saincheaptha chun go n-oireann sé do riachtanais agus cumas aonair, a thugann an deis is fearr do gach duine an rath a bhaint amach. Aithnímid an ról ríthábhachtach a ghlacann tuismitheoirí in oideachas a leanaí. unaítear an rath a bheidh ar an scoil seo amach anseo ar chomhpháirtíocht dhearfach idir tuismitheoirí agus an scoil. Cothaíonn an bhaint ghníomhach a bhíonn ag tuismitheoirí i saol na scoile beogacht speisialta inár bpobal.

Láithreán Gréasáin
  • A teacher demonstrating a puzzle
  • A teacher demonstrating cooking techniques
  • Three students working on a clothes design
  • Group of youths at Tanagh
  • A teacher demonstrating a puzzle
  • A teacher demonstrating cooking techniques
  • Three students working on a clothes design
  • Group of youths at Tanagh

Eolas

Eolas

S: Béal Tairbirt, Contae an Chabháin

T: 049 9522170
F: 049 9522788
R: info@stbricinscollege.ie

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

David McCague

Príomhoide – info@stbricinscollege.ie

Stephen Smith

Leas-Phríomhoide – info@stbricinscollege.ie

Suíomh

Suíomh

Beatha Twitter

Beatha Twitter

Gach Scoil