Coláiste Bhréifne

Coláiste Bhréifne

Déanann an meascán sainiúil de chláir acadúla agus ghairmoideachais a chuireann an scoil ar fáil i dtimpeallacht mhealltach agus dhea-ordúil scoláirí a ullmhú go fíormhaith déileáil le héilimh agus dúshláin shíorathraitheacha ár sochaí nua-aimseartha agus an iomaí deis ilchineálach a chuireann sé ar fáil a thapú.

Anuas ar an réimse iomlán croíchlár acadúil – an Ardteistiméireacht, an Teastas Sóisearach, Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí, Gairmchlár na hArdteistiméireachta – cuireann an scoil réimse fairsing cúrsaí, tacaíochtaí agus acmhainní eile ar fáil a shaincheaptar go n-oireann siad do riachtanais scoláirí aonair. Creidimid sa chur chuige iomlánaíoch i leith an oideachais agus, ar an ábhar sin, táimid méaite ar oideachas a chur ar ár scoláirí i dtimpeallacht lách thacúil a bhfuil de chuspóir aige an duine iomlán a aibiú agus a fhorbairt san éagsúlacht agus sa chastacht uile a bhaineann leis sin. Cuireann réimse fairsing cláir forbartha pearsanta, gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus socrúchán taithí oibre leis an gcroíchuraclam, ar an ábhar sin.

  • Breifne College Basketball team
  • Students completing an experiment
  • Principal, teacher and learner holding an award
  • Breifne College Basketball team
  • Students completing an experiment
  • Principal, teacher and learner holding an award

Eolas

Eolas

S: Bóthar Mhuinchille, an Choillidh An Cabhán

T: 049 4331735 / 049 4331790
F: 049 4362597
R: info@breifnecollege.ie

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

John Crotty

Príomhoide – info@breifnecollege.ie

Breege Reilly

Leas-Phríomhoide – info@breifnecollege.ie

Jason Murphy

Leas-Phríomhoide – info@breifnecollege.ie

Suíomh

Suíomh

Beatha Twitter

Beatha Twitter