Coláiste Naomh Maodhóg

Coláiste Naomh Maodhóg

D’fhógair Coiste Gairmoideachais an Chabháin i 1932 go raibh spás á ligean ar cíos i dTeach na mBocht sa Bhábhún Buí do ranganna in Eolaíocht Bhaile. Tháinig fairsingiú ar an gcuraclam laistigh de thrí bliana agus bhí 13 ábhar ann agus bhí triúr baill foirne múinteoireachta ag freastal ar ranganna lae agus oíche. Osclaíodh scoil nua do ranganna ar an suíomh atá an scoil faoi láthair i 1966. Bhí leibhéal Ardteistiméireachta á bhaint amach ag gach scoláire lae faoin mbliain 1979 agus bhí an curaclam á fhairsingiú níos mó.

Osclaíodh síneadh leis an scoil ina bhfuil 12 sheomra i 1987 agus chaith tuismitheoirí vóta i 1992 le hainm nua, Coláiste Naomh Maodhóg, a thabhairt ar an scoil. Rinne comórtas scoláirí an dearadh a chur le chéile in 2006 do shuaitheantas agus éide nua scoile. Glacadh leis an mana ‘Spréach Eolais, Borradh Feabhais – a chiallaíonn splanc an eolais, méadú na forbartha, a bhí ar aon dul le fairsingiú an churaclaim isteach i dTeicneolaíocht Faisnéise a bhí á cothú ag an scoil anois. Cuireadh foirgnimh nua leis in 2011 ina raibh forhalla, saotharlainne teanga, spás naofa, ceaintín agus seomra ranga ginearálta suite. Rinne Coláiste Naomh Maodhóg é féin a bhunú go daingean ar an gcaoi sin mar scoil den 21ú haois. Níor tháinig athrú ar bith ar rud amháin ó bunaíodh an Coláiste – caighdeán na múinteoireachta agus na foghlama – ábhar bróid do Choláiste Naomh Maodhóg an cháil atá air as sármhaitheas san oideachas, agus cúis mhaith leis..Ar aon dul le héiteas an Achta Oideachais, 1998, tá Coláiste Naomh Maodhóg tiomanta d’fhorbairt intleachtúil, fhisiciúil, shóisialta, phearsanta, spioradálta, mhorálta agus aeistéitiúil a scoláirí go léir. Léirítear sa saol laistigh de phobal na scoile a ráiteas misin – Timpeallacht shábháilte, mheasúil foghlama agus oibre a bhaint amach chun gur féidir leis na rannpháirtithe go léir a lánchumas a bhaint amach.

  • A camogie team
  • Teachers and student holding a cup
  • A class group orienteering
  • Four students cooking
  • A camogie team
  • Teachers and student holding a cup
  • A class group orienteering
  • Four students cooking

Eolas

Eolas

S: An Bábhún Buí, Contae an Chabháin

T: 049 9523112 / 049 9523156
F: 049 9523563
R: info@stmoguescollege.ie

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Anne Conaghan

Príomhoide – info@stmoguescollege.ie

Martha Brady

Leas-Phríomhoide – info@stmoguescollege.ie

Suíomh

Suíomh

Beatha Twitter

Beatha Twitter